Abomafoon, dé arbowijzer voor de bouw

Welkom op de Abomafoon-website. Om u en uw medewerkers tijd te besparen en nieuwe inzichten te bieden, bundelt Aboma Consultancy continu de vele wetten en belangrijkste publicaties over veiligheid, kwaliteit en milieu in één naslagwerk: de Abomafoon. Hierin vindt u overzichtelijk alle informatie die u dagelijks op de bouwplaats en in uw organisatie nodig hebt.

Heeft u nog geen abonnement dan kunt u zoeken op onderwerpen, ziet u een overzicht van alle onderwerpen in de inhoudsopgave en kunt u de introductie van de onderwerpen lezen. Mocht u interesse hebben in een abonnement, dan kunt u dit via het bestelformulier bij ‘Abonneren?’ aanvragen.
.

Laatst gewijzigde en nieuwe Abomafoons

Nummer Onderwerp Datum
1.07 Ongevalsmelding, -onderzoek en -rapportage
Toelichting: Beleidsregel werkgeversrapportage onderzoek arbeidsongevallen (toegevoegd in juli 2024). Eerder toegevoegd (mei 2024): certificaathouders VCA en ISO 45001 zijn verplicht de certificerende instelling te informeren als er een ernstig incident (arbeidsongeval) heeft plaatsgevonden. Alarmkaart en Ongevalsrapport aangepast. Informatie toegevoegd over interne meldingen van (bijna)ongevallen en onveilige situaties.
08-07-2024
10.33 Overzicht van gewijzigde Abomafoons tot en met juni 2024
Toelichting: Alle gewijzigde Abomafoononderwerpen in het eerste halfjaar op een rij.
05-07-2024
3.41 Hijsgereedschap - staalkabels, kettingwerk, hijshaken en hijsbanden
Toelichting: Bij paragraaf ‘Hijsbanden’ toegevoegd: het ‘knuffelen’ van de last is niet toegestaan.
28-06-2024
8.12 Asbest herkennen
Toelichting: Ondanks de uitgevoerde asbestinventarisatie en het voor de sloop saneren van asbest, bestaat er een kans dat toch nog asbest in het bouwwerk aanwezig is. Bij het aantreffen van dit niet gerapporteerd asbest moet het werk direct worden gestaakt en de vondst aan het bevoegd gezag worden gemeld. Informatie geactualiseerd (o.a. Besluit bouwwerken leefomgeving art. 7.9 t/m 7.22 i.p.v. Bouwbesluit 2012).
27-06-2024
6.28 Werken aan, in en rondom bouwkuipen
Toelichting: Wijziging Bouwbesluit 2012 (art. 8.3 t/m 8.6) in Besluit bouwwerken leefomgeving (art. 7.15 t/m 7.19). Met name artikel 7.16 stelt dat door het onttrekken van grondwater aan de bouwput geen gevaar mag ontstaan voor de omliggende percelen.
25-06-2024

Meest gelezen Abomafoons

Nummer Onderwerp Datum
2.06 Grondwerk, putten en sleuven 14-06-2021
5.07 Hoogwerkers 14-02-2023
2.01 Bouwplaatsvoorzieningen 20-12-2023
5.08 Rolsteigers 22-04-2022
1.12 Veiligheidsinstructie, toolboxmeeting en training 21-02-2020