Abomafoon, dé arbowijzer voor de bouw

Welkom op de vernieuwde Abomafoon-website. Om u en uw medewerkers tijd te besparen en nieuwe inzichten te bieden, bundelt Aboma continu de vele wetten en belangrijkste publicaties over veiligheid, kwaliteit en milieu in één naslagwerk: de Abomafoon. Hierin vindt u overzichtelijk alle informatie die u dagelijks op de bouwplaats en in uw organisatie nodig hebt.

Heeft u nog geen abonnement dan kunt u zoeken op onderwerpen, ziet u een overzicht van alle onderwerpen in de inhoudsopgave en kunt u de introductie van de onderwerpen lezen. Mocht u interesse hebben in een abonnement, dan kunt u dit via het bestelformulier bij ‘Abonneren?’ aanvragen.

 

Laatst gewijzigde en nieuwe Abomafoons

Nummer Onderwerp Datum
3.17 Werkbakken en werkplatforms ingezet voor arbeid op hoogte
Toelichting: Illustraties aangepast aan nieuwe regelgeving met betrekking tot de inzet van een werkbak aan een hijskraan (per 1 juli 2020 is Arbobesluit art. 7.23 d gewijzigd met betrekking tot de inzet van werk­bakken en nu ook werk­platforms aan een hijskraan).
12-11-2020
3.45 Hijsvoorzieningen in prefab beton
Toelichting: Tekst geactualiseerd.
11-11-2020
1.45 Het Bouwbesluit 2012 en veiligheid
Toelichting: Nieuw in het Bouwbesluit vanaf 1 juli 2020: de aan te houden veiligheidsafstanden rondom het bouw- of sloopobject zijn aangescherpt (de afmetingen van bouwveiligheidszone, het hijsgebied en hijszone volgens de LRBS § 6.2). Er zijn aanvullende maatregelen nodig als er publiek, belendingen of de openbare weg binnen deze zones kunnen komen. Naam en contactgegevens van de Coördinator Directe omgeving worden in het Veiligheidsplan vermeld.
30-10-2020
1.33 Publieksveiligheid als V&G-verplichting in het bouwproces
Toelichting: Diverse aandachtspunten toegevoegd (onder andere: de Landelijke Richtlijn Bouw- en Sloopveiligheid waarin de voorschriften en maatregelen om­schreven zijn voor een veilig en verantwoord bouw- of sloopproces in relatie tot de directe omgeving en de openbare ruimte. Tevens meer informatie over het opstellen van het (Bouw)veiligheidsplan, eventueel gecombineerd met het BLVC-plan en V&G-plan).
30-10-2020
2.31 Werken bij extreme weersomstandigheden
Toelichting: CAO-afspraken over werken bij vorst bijgewerkt volgens CAO 'Onwerkbaar weer' en CAO Bouw en Infra 2020-2021.
28-10-2020

Meest gelezen Abomafoons

Nummer Onderwerp Datum
2.01 Bouwplaatsvoorzieningen 22-02-2019
2.06 Grondwerk, putten en sleuven 29-06-2018
1.01 De Arbowet 01-10-2018
1.12 Veiligheidsinstructie, toolboxmeeting en training 21-02-2020
5.07 Hoogwerkers 24-04-2020