Abomafoon, dé arbowijzer voor de bouw

Welkom op de Abomafoon-website. Om u en uw medewerkers tijd te besparen en nieuwe inzichten te bieden, bundelt Aboma continu de vele wetten en belangrijkste publicaties over veiligheid, kwaliteit en milieu in één naslagwerk: de Abomafoon. Hierin vindt u overzichtelijk alle informatie die u dagelijks op de bouwplaats en in uw organisatie nodig hebt.

Heeft u nog geen abonnement dan kunt u zoeken op onderwerpen, ziet u een overzicht van alle onderwerpen in de inhoudsopgave en kunt u de introductie van de onderwerpen lezen. Mocht u interesse hebben in een abonnement, dan kunt u dit via het bestelformulier bij ‘Abonneren?’ aanvragen.

Laatst gewijzigde en nieuwe Abomafoons

Nummer Onderwerp Datum
5.13 Ladders en trappen als werkplek
Toelichting: Tekst geactualiseerd en enkele redactionele aanpassingen met betrekking tot tabel 1 "Bedrijfsregels voor het gebruik van ladder of trap als werkplek (voorbeeld)".
16-09-2022
8.03 Psychosociale arbeidsbelasting, werkdruk en stress
Toelichting: Het Abomafoononderwerp PSA is verplaatst naar hoofdstuk 8 Gezondheids- en werkplekaspecten. Tevens informatie toegevoegd over (seksuele) intimidatie, pesten, agressie, geweld en discriminatie. En diverse tekstuele aanpassingen en aanvullingen met actuele verwijzingen.
05-09-2022
5.09 Kooiladders
Toelichting: Enkele redactionele aanpassingen.
31-08-2022
1.15 De Risico-Inventarisatie en -Evaluatie
Toelichting: Per 1 juli 2022 zijn de regels om een RI&E te toetsen gewijzigd. Er wordt nu een onderscheid gemaakt tussen een systeem- en scopetoetsing. De aanpassingen zijn van toepassing op gecertificeerde arbeids- en organisatiedeskundigen, hogere veiligheidskundigen en arbeidshygiënisten. In het nieuwe certi­ficatieschema is aangegeven welke kerndeskundige over welke expertise beschikt. Een gecertifi­ceerde kerndeskundige mag een scope-toetsing van de RI&E alleen doen binnen de eigen expertise.
19-08-2022
7.28 Aggregaten
Toelichting: Enkele tekstuele aanpassingen en toevoegingen.
18-08-2022

Meest gelezen Abomafoons

Nummer Onderwerp Datum
2.06 Grondwerk, putten en sleuven 14-06-2021
2.01 Bouwplaatsvoorzieningen 02-12-2020
5.07 Hoogwerkers 26-11-2021
1.12 Veiligheidsinstructie, toolboxmeeting en training 21-02-2020
5.08 Rolsteigers 22-04-2022