Abomafoon, dé arbowijzer voor de bouw

Welkom op de Abomafoon-website. Om u en uw medewerkers tijd te besparen en nieuwe inzichten te bieden, bundelt Aboma Consultancy continu de vele wetten en belangrijkste publicaties over veiligheid, kwaliteit en milieu in één naslagwerk: de Abomafoon. Hierin vindt u overzichtelijk alle informatie die u dagelijks op de bouwplaats en in uw organisatie nodig hebt.

Heeft u nog geen abonnement dan kunt u zoeken op onderwerpen, ziet u een overzicht van alle onderwerpen in de inhoudsopgave en kunt u de introductie van de onderwerpen lezen. Mocht u interesse hebben in een abonnement, dan kunt u dit via het bestelformulier bij ‘Abonneren?’ aanvragen.
.

Laatst gewijzigde en nieuwe Abomafoons

Nummer Onderwerp Datum
2.04 Tijdelijke verkeersmaatregelen rondom bouwplaatsen
Toelichting: Besluit bouwwerken leefomgeving art. 7.5 en 7.5a (i.p.v. Bouwbesluit 2012 art. 8.7). De bedrijven aan­gesloten bij de Governance Code Veiligheid in de Bouw stimuleren gemeenten om volledige wegafsluiting bij een bouwproject te kiezen. Aan te houden veiligheidsafstanden volgens de Landelijke Richtlijn Bouw- en Sloopveiligheid.
02-04-2024
8.22 Kwartsstof
Toelichting: Tekst geactualiseerd met diverse toevoegingen en aanpassingen.
20-03-2024
4.02 Valgevaar vanaf hellende daken (uitvoeringsfase)
Toelichting: De tekst in het Arbobesluit 3.16 Voorkomen valgevaar (lid 3) is gewijzigd: ‘Hekwerken en leuningen worden als doelmatig aangemerkt indien zij tenminste tot 1 meter boven het werkvlak beveiliging bieden tegen vallen, dan wel voldoen aan het voor vloerafscheiding bepaalde bij of krachtens het Besluit bouw­werken leefomgeving’ (in plaats van Bouwbesluit 2012).
19-03-2024
4.05 Valgevaar vanaf hellende daken (beheerfase)
Toelichting: Besluit bouwwerken leefomgeving § 4.7.11 Veilig onderhoud gebouwen (in plaats van Bouwbesluit 2012 art. 6.52 en 6.53). Diverse tekstuele aanvullingen en hoofdstuk Verwijzing geactualiseerd.
19-03-2024
5.09 Kooiladders
Toelichting: Besluit bouwwerken leefomgeving art. 4.21 in plaats van Bouwbesluit art. 2.18 voor de hoogte van leuningwerk bij nieuwbouw.
19-03-2024

Meest gelezen Abomafoons

Nummer Onderwerp Datum
2.06 Grondwerk, putten en sleuven 14-06-2021
5.07 Hoogwerkers 14-02-2023
2.01 Bouwplaatsvoorzieningen 20-12-2023
5.08 Rolsteigers 22-04-2022
1.12 Veiligheidsinstructie, toolboxmeeting en training 21-02-2020