Abomafoon, dé arbowijzer voor de bouw

Welkom op de Abomafoon-website. Om u en uw medewerkers tijd te besparen en nieuwe inzichten te bieden, bundelt Aboma Consultancy continu de vele wetten en belangrijkste publicaties over veiligheid, kwaliteit en milieu in één naslagwerk: de Abomafoon. Hierin vindt u overzichtelijk alle informatie die u dagelijks op de bouwplaats en in uw organisatie nodig hebt.

Heeft u nog geen abonnement dan kunt u zoeken op onderwerpen, ziet u een overzicht van alle onderwerpen in de inhoudsopgave en kunt u de introductie van de onderwerpen lezen. Mocht u interesse hebben in een abonnement, dan kunt u dit via het bestelformulier bij ‘Abonneren?’ aanvragen.
.

Laatst gewijzigde en nieuwe Abomafoons

Nummer Onderwerp Datum
1.09 De arbocatalogus
Toelichting: Aanpassing van toetsingsdata van de vermelde arbocatalogi in de bouwbranche en toevoeging paragraaf ‘Arbocatalogus in de praktijk’.
31-01-2023
1.23 Arbo- en milieubepalingen in Algemene Voorwaarden
Toelichting: Tekst geactualiseerd (enkele kleine aanvullingen).
30-01-2023
10.29 Alle gewijzigde Abomafoons in 2022
Toelichting: Overzicht van alle gewijzigde Abomafoononderwerpen in het afgelopen jaar.
02-01-2023
3.24 Hijsen in de bebouwde omgeving
Toelichting: Bij het hijsen van zware voorwerpen ⅓ van de bouwveiligheidszone tussen hijsgebied en gevel toe­voegen. Wordt het element in een situatie gehesen waarbij rondom geen gebouw of dergelijk aanwezig is, dan geldt in de som 2x de bouwveiligheidszone. Dus BVZ + groot/zwaar element + BVZ (en niet 1 + ⅓ van de bouwveiligheidszone).
21-12-2022
1.45 Het Bouwbesluit 2012 en veiligheid
Toelichting: Met de invoering van de Omgevingswet - naar verwachting per 1 juli 2023 - worden de technische bouwvoorschriften uit het Bouwbesluit opgenomen in het Besluit bouwwerken leefomgeving vallend onder de Omgevingswet. Vanaf die datum moeten opdrachtgevers/hoofdaannemers bij vergunningaanvraag of melding voor een bouw-/sloopproject een risicomatrix aanleveren met de risico’s voor de veiligheid in de omgeving tijdens de bouw. De concrete taken van de veiligheidscoördinator directe omgeving worden met het ingaan van de Omgevingswet uit­gewerkt in het Besluit bouwwerken leefomgeving.
20-12-2022

Meest gelezen Abomafoons

Nummer Onderwerp Datum
2.06 Grondwerk, putten en sleuven 14-06-2021
2.01 Bouwplaatsvoorzieningen 15-12-2022
5.07 Hoogwerkers 26-11-2021
1.12 Veiligheidsinstructie, toolboxmeeting en training 21-02-2020
5.08 Rolsteigers 22-04-2022