Abomafoon, dé arbowijzer voor de bouw

Welkom op de Abomafoon-website. Om u en uw medewerkers tijd te besparen en nieuwe inzichten te bieden, bundelt Aboma continu de vele wetten en belangrijkste publicaties over veiligheid, kwaliteit en milieu in één naslagwerk: de Abomafoon. Hierin vindt u overzichtelijk alle informatie die u dagelijks op de bouwplaats en in uw organisatie nodig hebt.

Heeft u nog geen abonnement dan kunt u zoeken op onderwerpen, ziet u een overzicht van alle onderwerpen in de inhoudsopgave en kunt u de introductie van de onderwerpen lezen. Mocht u interesse hebben in een abonnement, dan kunt u dit via het bestelformulier bij ‘Abonneren?’ aanvragen.

Laatst gewijzigde en nieuwe Abomafoons

Nummer Onderwerp Datum
3.27 Staalkabelverbindingen
Toelichting: Tekst geactualiseerd (onder andere NEN-EN 13411-1 t/m 9 en NEN-EN 13414-1 t/m 3).
30-09-2021
3.42 Pallethaken, klemmen en ander speciaal hijsgereedschap
Toelichting: Informatie geactualiseerd. Manoeuvreren van lasten met behulp van externe middelen toegevoegd.
29-09-2021
1.29 EG-richtlijn geluidsemissie door materieel voor gebruik buitenshuis
Toelichting: Tekst geactualiseerd (onder andere toegevoegd: naast de eisen uit de richtlijn geluidsemissie worden er ook vanuit de Machinerichtlijn 2006/42/EG eisen gesteld aan de geluidsproductie van machines).
13-09-2021
1.08 Gevaren voor derden en schade/diefstal na werktijd
Toelichting: Diverse kleine aanvullingen (o.a. vul openingen en kuilen onder de bouwterreinafscherming op; regel vooroverleg met het wijkteam van de politie over de voorzorgsmaatregelen en de surveillancemogelijkheden; laat dure en eenvoudig te stelen goederen als CV-ketels, PV-panelen ‘just in time’ leveren).
31-08-2021
1.17 Verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en handhaving
Toelichting: Tekst geactualiseerd.
26-08-2021

Meest gelezen Abomafoons

Nummer Onderwerp Datum
2.01 Bouwplaatsvoorzieningen 02-12-2020
2.06 Grondwerk, putten en sleuven 14-06-2021
5.07 Hoogwerkers 24-04-2020
1.12 Veiligheidsinstructie, toolboxmeeting en training 21-02-2020
1.01 De Arbowet 01-10-2018