Abomafoon, dé arbowijzer voor de bouw

Welkom op de Abomafoon-website. Om u en uw medewerkers tijd te besparen en nieuwe inzichten te bieden, bundelt Aboma Consultancy continu de vele wetten en belangrijkste publicaties over veiligheid, kwaliteit en milieu in één naslagwerk: de Abomafoon. Hierin vindt u overzichtelijk alle informatie die u dagelijks op de bouwplaats en in uw organisatie nodig hebt.

Heeft u nog geen abonnement dan kunt u zoeken op onderwerpen, ziet u een overzicht van alle onderwerpen in de inhoudsopgave en kunt u de introductie van de onderwerpen lezen. Mocht u interesse hebben in een abonnement, dan kunt u dit via het bestelformulier bij ‘Abonneren?’ aanvragen.
.

Laatst gewijzigde en nieuwe Abomafoons

Nummer Onderwerp Datum
1.14 Identificatieplicht en Wet Arbeid Vreemdelingen
Toelichting: Aanvullende informatie over zzp’ers toegevoegd bij ‘Praktische invulling’. Buitenlandse medewerkers (uit EER en Zwitserland) die tijdelijk gedetacheerd of als zzp’er in Neder­land komen werken, moeten zich bij de Nederlandse overheid online aanmelden bij het Posted-workers-loket.
17-05-2024
6.07 Bliksem tijdens bouwactiviteiten
Toelichting: Controlelijst ‘Bliksem tijdens bouwactiviteiten’ opnieuw toegevoegd (was weggevallen). Informatie gecheckt (enkele tekstaanvullingen).
30-04-2024
1.01 De Arbowet
Toelichting: Correcties in tabel 1 ’Medezeggenschap en bedrijfsomvang’. En diverse kleine tekstaanpassingen.
29-04-2024
7.24 Schiethamers
Toelichting: Diverse kleine aanpassingen met name bij ‘Praktische Invulling’ en ‘Verwijzing’.
29-04-2024
2.04 Tijdelijke verkeersmaatregelen rondom bouwplaatsen
Toelichting: Besluit bouwwerken leefomgeving art. 7.5 en 7.5a (i.p.v. Bouwbesluit 2012 art. 8.7). De bedrijven aan­gesloten bij de Governance Code Veiligheid in de Bouw stimuleren gemeenten om volledige wegafsluiting bij een bouwproject te kiezen. Aan te houden veiligheidsafstanden volgens de Landelijke Richtlijn Bouw- en Sloopveiligheid.
02-04-2024

Meest gelezen Abomafoons

Nummer Onderwerp Datum
2.06 Grondwerk, putten en sleuven 14-06-2021
5.07 Hoogwerkers 14-02-2023
2.01 Bouwplaatsvoorzieningen 20-12-2023
5.08 Rolsteigers 22-04-2022
1.12 Veiligheidsinstructie, toolboxmeeting en training 21-02-2020