Abomafoon, dé arbowijzer voor de bouw

Welkom op de Abomafoon-website. Om u en uw medewerkers tijd te besparen en nieuwe inzichten te bieden, bundelt Aboma continu de vele wetten en belangrijkste publicaties over veiligheid, kwaliteit en milieu in één naslagwerk: de Abomafoon. Hierin vindt u overzichtelijk alle informatie die u dagelijks op de bouwplaats en in uw organisatie nodig hebt.

Heeft u nog geen abonnement dan kunt u zoeken op onderwerpen, ziet u een overzicht van alle onderwerpen in de inhoudsopgave en kunt u de introductie van de onderwerpen lezen. Mocht u interesse hebben in een abonnement, dan kunt u dit via het bestelformulier bij ‘Abonneren?’ aanvragen.

Laatst gewijzigde en nieuwe Abomafoons

Nummer Onderwerp Datum
8.19 PAK's in mastiek dakbedekking
Toelichting: Tekst geactualiseerd en aangevuld (met name SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen en processen van het ministerie SZW, brancheafspraken uit de arbocatalogus Platte daken).
16-11-2021
1.14 Identificatieplicht en Wet Arbeid Vreemdelingen
Toelichting: Sinds 31 december 2020 geen vrij werkverkeer meer voor Britse werknemers (ook Bijlage ‘Beslissingsschema tewerkstelling nieuwe medewerker’ hierop aangepast). Informatie in paragraaf ‘Wet Arbeid Vreemdelingen’ verduidelijkt.
15-11-2021
9.06 Gehoorbescherming
Toelichting: Nieuwe Abomafoon over het keuzeproces en afwegingen bij verschillende typen gehoorbescherming.
29-10-2021
1.22 Lawaai op de arbeidsplaats
Toelichting: Tekst geactualiseerd en aangevuld. De informatie over gehoorbescherming uitgebreid en ondergebracht in een nieuwe Abomafoon 9.06 Gehoor­bescher­ming.
29-10-2021
2.05 Omgevingsmanagement
Toelichting: Aanstellen van een veiligheidscoördinator ‘directe omgeving’ als verplichting in het Bouwbesluit 2012. Aanpassingen met betrekking tot de 5 pijlers van de gedragscode van Stichting Bewuste Bouwers: Omgeving, Veilig, Vakmensen, Milieu en Verzorgd.
28-10-2021

Meest gelezen Abomafoons

Nummer Onderwerp Datum
2.01 Bouwplaatsvoorzieningen 02-12-2020
2.06 Grondwerk, putten en sleuven 14-06-2021
5.07 Hoogwerkers 24-04-2020
1.12 Veiligheidsinstructie, toolboxmeeting en training 21-02-2020
1.01 De Arbowet 01-10-2018