Privacy beleid

Met dit privacybeleid wil Aboma Consultancy u duidelijkheid geven over de manier waarop zij met uw gegevens omgaat. Aboma Consultancy hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoons- en bedrijfsgegevens. Om onze activiteiten voor u goed te kunnen uitvoeren, is het nodig gegevens van u te verwerken. Dat doen we altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de wet. U heeft altijd de keuze of u persoonsgegevens wilt invoeren of niet. Echter voor het uitvoeren van een aantal van onze diensten is verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk.

.

Aboma Consultancy verzamelt en verwerkt persoonsgegevens met als doel:

  • het informeren over ontwikkelingen op het gebied van arbeidsomstandigheden, veiligheid en kwaliteit;
  • communicatie die betrekking heeft op de uitvoering van onze dienstverlening;
  • het bieden van de mogelijkheid om gebruik te maken van de diverse software-tools;
  • het in contact komen met potentiële opdrachtgevers en werknemers;
  • het voldoen aan wettelijke (bewaar) verplichtingen.

.

Welke persoonsgegevens verzamelt en verwerkt Aboma Consultancy:

In het algemeen bestaan de persoonsgegevens die wij verzamelen uit:

  • voorletters, voor- en achternaam;
  • telefoonnummer;
  • e-mail adres;
  • adresgegevens.

.

Welke persoonsgegevens deelt Aboma Consultancy met anderen?

Aboma Consultancy verstrekt gegevens enkel en alleen aan derden om te voldoen aan een wettelijke verplichting of indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst. Indien organisaties persoonsgegevens in opdracht van Aboma Consultancy verwerken, bestaat er een verwerkersovereenkomst tussen Aboma Consultancy en de betreffende organisatie. In geen geval stelt Aboma Consultancy uw persoonsgegevens ter beschikking aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

.

Communicatie

Er zijn vele mogelijkheden om met Aboma te communiceren. Bij telefonische of e-mail communicatie bewaren wij uw gegevens in onze systemen. Indien u gebruik maakt van onze websites maken wij gebruik van cookies om de website goed te laten werken en de gebruikerservaring te optimaliseren. Ook worden cookies gebruikt voor het uitvoeren van analyses. De Abomafoonwebsite kent ook formulieren en klant specifieke domeinen. Door het invoeren van persoonlijke gegevens geeft u Aboma Consultancy specifiek toestemming deze gegevens te verzamelen en te verwerken.

.

Hoe lang bewaart Aboma Consultancy uw persoonsgegevens?

Aboma Consultancy bewaart uw persoonsgegevens gedurende een termijn die past bij de grondslag waarvoor wij uw gegevens verzameld hebben, tenzij een wettelijke regeling of de toezichthouder voorschrijft dat wij uw gegevens langer moeten bewaren.

.

Hoe beveiligt Aboma Consultancy uw persoonsgegevens?

Aboma Consultancy heeft alle redelijke technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Alleen medewerkers van Aboma die persoonsgegevens nodig hebben om hun werkzaamheden te kunnen uitvoeren, hebben rechtstreeks toegang tot deze gegevens. Al onze medewerkers zijn contractueel en wettelijk verplicht de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren. Deze verplichting leggen we ook op aan derden die door ons worden ingeschakeld voor het uitvoeren van diensten.

Indien, ondanks onze maatregelen, er toch sprake is van een beveiligingsincident zullen wij u hierover informeren. Tevens informeren wij u over maatregelen die een vergelijkbaar incident in de toekomst moeten voorkomen.

.

Welke rechten heeft u in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens?

U heeft het recht uw door ons verzamelde persoonsgegevens in te zien, te laten wijzigen of te laten corrigeren. Tevens kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens te laten verwijderen. Indien wij uw persoonsgegevens niet kunnen verwijderen, zullen wij u gemotiveerd laten weten waarom dat niet kan. In alle andere gevallen zorgen wij er voor dat uw persoonsgegevens binnen redelijke termijn verwijderd en/of gewijzigd zijn. U kunt uw verzoek tot inzage, aanpassing of verwijdering sturen aan info@aboma.nl.

.

Over deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is aan verandering onderhevig. De laatste versie zal altijd gepubliceerd zijn op onze website. Indien u vragen heeft over deze verklaring, dan kunt u altijd contact opnemen met Aboma, info@aboma.nl. Zie tevens www.aboma.nl/nl/contact.

.

Update: 1 oktober 2022