1.01 De Arbowet

De Arbeidsomstandighedenwet (of kortweg Arbowet) bevat de regels voor werkgevers en werknemers om de veiligheid en gezondheid van werknemers en zelfstandigen te bevorderen. Het doel is om ongevallen en ziekten veroorzaakt door het werk te voorkomen. De wet geldt voor alle werkgevers en werknemers in Nederland, dus bijvoorbeeld ook voor deeltijd- en flexwerkers, uitzendkrachten, personen […]