Hoofdstuk 8: Gezondheids- en werkplekaspecten

Nummer Onderwerp Datum
8.01 Arbeidsgezondheidskundige zorg in de bouwnijverheid 12-12-2022
8.02 Duurzame inzetbaarheid van medewerkers 12-12-2022
8.03 Psychosociale arbeidsbelasting, werkdruk en stress 05-09-2022
8.04 Fysieke belasting in de bouw 29-03-2022
8.06 Trillingen 30-03-2022
8.07 Lawaai op de werkplek 31-03-2022
8.10 Gevaarlijke stoffen 20-04-2022
8.11 Productgroep Informatie Systeem Arbouw (PISA) 18-04-2022
8.12 Asbest herkennen 09-12-2019
8.13 Asbest - inventariseren en verwijderen 10-12-2019
8.14 Asbest - calamiteit en besmetting 11-12-2019
8.16 Chroom-6 28-04-2023
8.18 PUR-schuim 28-10-2022
8.19 PAK's in mastiek dakbedekking 16-11-2021
8.20 Houtstof op de bouwplaats 19-04-2021
8.22 Kwartsstof 11-10-2019
8.23 Glas- en steenwol 28-04-2022
8.24 Biologische agentia 04-09-2020
8.30 Kleurgebruik en kleurzin-stoornissen 18-04-2022
8.33 Kantoren inrichten 28-02-2022
8.34 Beeldschermwerkplekken 19-04-2022