9.12 Adembescherming

De Arbowet heeft veilig en gezond werken als doelstelling. Dit moet bij voorkeur worden bereikt door gevaren bij de bron weg te nemen, in het overdrachtsgebied of in de organisatie. Het gebruik van persoonlijke beschermings¬≠middelen staat als laatste in deze rij genoemd. Echter, je kunt geregeld niet zonder vanwege de uitvoering van werkzaamheden waarbij stof […]