1.34 Arbeidstijdenwet

Een rustperiode na het werk is van groot belang voor het lichamelijk en geestelijk herstel van de medewerker om te voorkomen dat de belastbaarheid afneemt. Werknemers mogen niet te lang achter elkaar werken. De Arbeidstijdenwet geeft aan hoe lang ze per dag en per week mogen werken en wanneer ze recht hebben op pauze of […]