2.18 Bedrijfshulpverlening in de bouw

Bedrijfshulpverlening (BHV) dient om na een ongeval of calamiteit de gevolgen zoveel mogelijk te beperken. Alle bedrijven en organisaties moeten daarom passende maatregelen of voorzieningen treffen voor onder meer eerstehulpverlening, brandbestrijding en zo nodig evacuatie van medewerkers en andere aanwezige personen. Het ontbreken daarvan kan leiden tot ernstiger en omvangrijker letsel en tot grotere schade […]