2.01 Bouwplaatsvoorzieningen

Op een goed ingericht bouwterrein is het efficiënt en veilig werken. Deze Abomafoon gaat in op de bouwplaatsvoorzieningen, die betrekking hebben op het veilig kunnen bereiken en werken op bouwplaatsen. Deze Abomafoon gaat niet in op arbeidsplaatsen van de winningsindustrie en boringen. De grootste risico’s zijn omvallen van materieel en vallende voorwerpen (ook voor derden), […]