7.09 Constructiewerkplaats

Veel bedrijven hebben voor het onderhoud van allerlei materieel een constructie­werk­plaats. Deze Aboma­foon richt zich op de veilige inrichting van deze werkplaatsen en het gebruik van de vast opgestelde machines. De belangrijkste gevaren in een constructiewerkplaats zijn: bekneld raken bij het werken met machines; getroffen worden door vallende of wegschietende delen; vloeistoffen of gassen onder […]