1.31 Coördinator voor de uitvoeringsfase

In het Arbobesluit Bouwproces is een belangrijke taak weggelegd voor de coördinator voor de uitvoerings­fase. Hij dient te zorgen voor coördinatie van en samenwerking met (neven)aannemers, onderaannemers en zelfstandigen die op een werk gelijktijdig of kort na elkaar arbeid verrichten. Ook moet hij V&G-aspecten, die in de ontwerpfase zijn vastgelegd, oppakken en afhandelen. Een gebrek […]