1.09 De arbocatalogus

In een arbocatalogus beschrijven werkgevers en werknemers in een bedrijfssector, in een branche of op landelijk niveau hoe aan de doelvoorschriften van de Arbowet kan worden voldaan. Enige jaren geleden luidde het SER-advies ‘Evaluatie Arbowet 1998’, dat de Sociaal Economische Raad (SER) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uitbracht, het einde van de […]