1.15 De Risico-Inventarisatie en -Evaluatie

De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is een essentieel instrument om risico’s te managen binnen een onderneming en kan als de motor van het arbeidsomstandighedenbeleid worden beschouwd. Immers wie de risico’s kent en zijn beheersmaatregelen op orde heeft zal niet zo snel worden geconfronteerd met negatieve aspecten zoals ongevallen, verzuim en beroepsziekten. Deze Abomafoon gaat nader […]