6.10 Demonteren van liften

In bestaande gebouwen worden regelmatig oude liften gedemonteerd en vervangen door nieuwe. Het demonteren van liften brengt grote gevaren met zich mee. De belangrijkste gevaren zijn: vallen van hoogte bij het uitvoeren van werkzaamheden in de liftschacht; getroffen worden of bekneld raken door (om)vallend(e) materialen of materieel; bezwijken van hijsmiddelen door onjuiste toepassing of overbelasting. […]