5.12 Draagbaar klimmaterieel

Onder draagbaar klimmaterieel wordt verstaan: fabrieksmatig gemaakte ladders en trappen. Ladders dienen in beginsel om werkplekken te bereiken en trappen worden gebruikt als werkplek. De ladder en trap als werkplek worden behandeld in Abomafoon 5.13. De voornaamste gevaren bij het gebruik van draagbaar klimmaterieel zijn het omvallen van de ladder of trap door onjuiste opstelling, […]