1.29 EG-richtlijn geluidsemissie door materieel voor gebruik buitenshuis

In de industrie en in de bouw worden veel verschillende machines gebruikt. Machines produce­ren geluid. Zij be­palen vaak in hoge mate de geluids­belasting van ge­bruikers en omgeving. Te hoge geluidsniveaus kunnen leiden tot fysieke, psychische en sociale klachten. Daarom zijn er voor veel machines richtlijnen voor de geluids­productie vastgesteld.   Normen en regels De EG-richtlijn […]