1.08 Gevaren voor derden en schade/diefstal na werktijd

Een werkgever heeft niet alleen een zorgplicht ten opzichte van zijn werknemers, maar ook de plicht om gevaar voor andere personen dan zijn eigen werknemers te voorkomen. Hierbij valt te denken aan voorbijgangers bij een bouwplaats, bezoekers of aspirant kopers tijdens maar ook nà werktijd. In deze Abomafoon wordt ingegaan op de risico’s en maatregelen […]