4.22 Glijbekisting

Het basisprincipe van glijbekisting is gebaseerd op – in de verticale variant waarover we hier spreken – een vaste combinatie van lage wandbekisting (80 tot 125 cm) en de daarbij horende werksteigers en afwerkvlonders, die in een volcontinu proces omhoog wordt bewogen. Glijbekisting wordt onder meer toegepast om verticale constructieve elementen van een gebouw voor […]