5.06 Hangbruginstallatie (HBI)

Naast permanente gevelonderhoudsinstallaties zoals gondelinstallaties kennen we niet-permanente hang­steigers, die vooral tijdens de bouw of bij renovatie worden gebruikt. Deze tijdelijke hangsteigers hangen met behulp van staalkabels aan dakhaken of aan dakbalken. Aan de kabels is een werkplatform op­ge­hangen dat tijdens het gebruik verticaal langs een gevel of object kan bewe­gen. Er worden personen met […]