5.06 Hangbruginstallatie (HBI)

Naast permanente gevelonderhoudsinstallaties zoals gondelinstallaties kennen we niet-permanente hangsteigers, die vooral tijdens de bouw of bij renovatie worden gebruikt. Deze tijdelijke hangsteigers hangen met behulp van staalkabels aan dakhaken of aan dakbalken. Bij de laatstgenoemde oplossing horen bokken die, om de installatie op het opsteloppervlak parallel aan het object te kunnen verplaatsen, van geremde wielen […]