1.45 Het Bouwbesluit 2012 en veiligheid

In 2012 is het Bouwbesluit ingrijpend gewijzigd. Zowel de structuur als de inhoud is aangepast aan de eisen die de huidige tijd stelt aan bouwwerken. Naast energieprestatie zijn met name brandveiligheid, vluchten en veilig onderhoud voor de gebruiksfase van belang. Tevens is constructieve veiligheid een onderwerp wat in toenemende mate in de belangstelling staat. Deze […]