1.14 Identificatieplicht en Wet Arbeid Vreemdelingen

De bouw in Nederland kent een toenemende participatie van flexibele arbeidskrachten en buitenlandse werk­nemers. Bij het aannemen van nieuwe medewerkers heeft een werkgever te maken met de identi­ficatieplicht en regels over de bescherming van persoonsgegevens. De wetgeving met betrekking tot niet-Nederlandse medewerkers is vastgelegd in de Wet Arbeid Vreemdelingen. Bij de inhuur van tijdelijke medewerkers is […]