1.19 Indicatoren voor het meten van veiligheid

Een organisatie heeft de taak om veiligheid van medewerkers en omgeving te managen en te waarborgen. Eén van de uitdagingen is om te meten of dit effectief gebeurt. Vaak gebruikt een KAM-verantwoordelijke hiervoor een aantal veiligheidsindicatoren, maar deze geven niet altijd de werkelijke situatie weer of zijn niet praktisch hanteerbaar. Toch vertrouwt een organisatie voor […]