4.20 Klimbekisting

Onder klimbekisting verstaat men een vaste combinatie van wandbekisting en de daarbij horende klimsteigers en -vlonders. Klimbekisting wordt onder meer toegepast om verticale constructieve elementen van een gebouw voor te trekken ten opzichte van de verdiepingsvloeren en bij het maken van pijlers. De klimsteigers met bijhorende sluitwanden zijn aan elkaar gekoppeld. Dit geldt ook voor […]