4.19 Kolombekisting

Kolombekistingen worden ingezet voor het in het werk storten van betonkolommen in de woning-, utiliteits‑, en infrabouw en zijn te onderscheiden in traditionele-, systeem- en eenmalige (verloren) kolombekistingen. De kolombekisting kan van staal zijn, maar ook van een combinatie van staal, hout of kunststof. Eenmalige (verloren) kolombekistingen zijn veelal gemaakt van gecoat karton. De risico’s, […]