6.33 Maatregelen bij alleen werken

Alleen werken komt vaker voor dan je zou verwachten. Onder alleen werken wordt verstaan: het verrichten van werkzaamheden buiten de directe gehoorsafstand en/of het gezichtsveld van collega’s of leidinggevenden. Het gaat bijvoorbeeld om werknemers van een technische dienst, van een storingsdienst van grote bedrijven of van een bewakingsbedrijf. Maar er zijn ook minder herkenbare voorbeelden, […]