1.07 Ongevalsmelding, -onderzoek en -rapportage

Het onderzoeken en analyseren van ongevallen dient om te leren van wat er misging en om te achter­halen in hoeverre het arbo­beleid in een bedrijf goed wordt uitgevoerd. Dit draagt bij tot een adequate ongevallen­preventie en zo nodig ook tot een bijstelling van het arbobeleid. Veel bedrijven rapporteren hun ongevallen nogal summier en de rapportage […]