1.24 (On)mogelijkheden van sanctiebeleid

Werkgevers kunnen een sanctiebeleid invoeren om te zorgen dat medewerkers ongewenst gedrag niet (meer) vertonen. Wil een sanctieregeling effect hebben, dan dient het een betrouwbare basis te hebben in de organisatie, oftewel vastgesteld in goed overleg tussen werkgever en werknemers. Bovendien is zo’n regeling gebonden aan wettelijke bepalingen en moet het gezien worden als laatste […]