1.04a De onveilige werknemer beboet

De Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) kan ook optreden tegen werknemers die zich niet houden aan regels voor veilig en gezond werken. Abomafoon 1.04 geeft informatie over het systeem van bestuurlijke boetes. Deze Abomafoon gaat dieper in op de beboetbaarheid van de werknemer.   Normen en regels Sinds de invoering van de Arbowet zijn er verplichtingen […]