10.33 Overzicht van gewijzigde Abomafoons tot en met juni 2024

Abomafoon Wijzigingen Datum 1.33 Publieks­veilig­heid als V&G-verplichting in het bouwproces Met de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2024 vervallen Wabo en Bouwbesluit 2012 en worden de technische bouwvoorschriften opgenomen in het Besluit bouwwerken leefomgeving vallend onder de Omgevingswet. Opdrachtgevers/hoofdaannemers moeten bij vergunningaanvraag of melding voor een bouw- of sloopproject een risicomatrix aanleveren met […]