9.01 Persoonlijke beschermingsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) beschermen werknemers tegen gevaren die hun veiligheid of gezondheid op het werk kunnen bedreigen. Door het niet of onjuist gebruiken van PBM kunnen werknemers schade oplopen aan de gezondheid. In de regel kan letsel met deze middelen worden voorkomen of beperkt. Hoewel werkgevers er naar moeten streven risico’s bij de bron weg […]