5.08 Rolsteigers

Rolsteigers worden in de bouw, vooral bij montage-, installatie- en onderhoudswerkzaamheden op grote schaal toegepast. Door de lage gebruiksdrempel en de lichte constructie treden er echter al snel gevaarlijke situaties op. Regelmatig worden we geconfronteerd met omgevallen rolsteigers en mensen die van een rolsteiger af zijn gevallen. Ook komt het voor dat een rolsteiger ongewild […]