5.37 Schraagsteigers

Schraagsteigers worden in de bouw regelmatig toegepast, meestal voor werkzaamheden waarvoor het bouwen van een steiger niet rendabel is en een trap niet voldoet. Het werken op een schraagsteiger is niet zonder gevaren. De belangrijkste risico’s zijn bezwijken of omvallen van de steigerconstructie of vallen van of door de werkvloer.     Normen en regels […]