7.16 Sloophamers

Bij het gebruik van sloop- of breekhamers bestaat het risico van het in aanraking komen met de beitel, het losschieten van de luchtslang of getroffen worden door vallende of wegschietende voorwerpen. Daarnaast zijn er aanzienlijke gezond­heidsrisico’s zoals het oplopen van gehoorschade, fysieke overbelasting door werken in ongunstige houdingen en blootstelling aan kwartsstof en overmatige trillingen. In […]