5.35 Steigers – coördinatieaspecten

Deze Abomafoon beschrijft de elementen, die voor een veilig gebruik van steigerconstructies gecoördineerd moeten worden, te weten: de oplevering; de omgevingsaspecten; de inspectie(s); de afspraken met gebruikers. De bijbehorende doelvoorschriften zijn in het Arbobesluit beschreven (zie paragraaf Verwijzing).   Praktische invulling Oplevering De opdrachtgever of de gebruiker van een steiger neemt de steiger, of een […]