2.04 Tijdelijke verkeersmaatregelen rondom bouwplaatsen

Bij wegwerkzaamheden is het gebruikelijk dat de noodzakelijke wegafzettingen in samenwerking met de wegbeheerder worden gerealiseerd. Bij bouwplaatsen is dit niet zo vanzelfsprekend, hoewel ook hier regelmatig risico bestaat voor onoverzichtelijke verkeerssituaties en aanrijdingen. Denk daarbij aan bouwplaatsen met een beperkt bouwterrein of bij werkzaamheden in binnenstedelijke omgeving. Ook hier geldt dat er verkeersmaatregelen noodzakelijk […]