4.21 Tunnelbekisting

Tunnelbekisting gebruikt men om in één procesgang zowel de wanden als vloeren van een betoncasco te maken. Deze bouwmethode is met name geschikt voor het maken van grotere series gelijkvormige betoncasco’s. Het werkproces herhaalt zich elke dag: ’s morgens tunnelbekisting trekken en stellen, het aanbrengen van wapening en in te storten voorzieningen en ’s middags […]