4.04 Valgevaar bij klein onderhoud en inspectie op platte daken (beheerfase)

Installaties op platte daken behoeven periodiek inspectie en onderhoud. Het grootste risico bij het werken op bestaande platte daken is valgevaar. Dit treedt met name op bij de toegang van het dak en bij het werken of lopen nabij de dakranden en inpandige sparingen. Enkele andere potentiële valrisico´s zijn: van een ladder vallen; door niet […]