4.05 Valgevaar vanaf hellende daken (beheerfase)

Het grootste risico bij werken op hellende daken is valgevaar. Zowel de toegang tot het dak als het belopen ervan kennen grote beperkingen. Op hellende daken is valbeveiliging in de beheerfase veel complexer dan op platte daken1). Daarom moet reeds in het ontwerp een veilige wijze van inspectie en onderhoud worden gewaarborgd. Het gaat hierbij […]