4.01 Valgevaar vanaf vloeren en platte daken (uitvoeringsfase)

Valgevaar in de ruwbouw en in de ruwe afbouw treedt niet alleen op bij het werken op reeds aanwezige vloeren en platte daken, maar ook bij het leggen van de vloer-, wand- en dakelementen, dus aan het legfront. Het beveiligen van de legfronten wijkt in de regel af van dat aan de randen. De regelgeving […]