1.36 Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan)

Het opstellen van een V&G-plan is een verplichting uit het Arbobesluit afdeling Bouwproces (art. 2.28). Dit plan is in eerste instantie bedoeld om collectieve ontwerp- en uitvoeringsrisico’s in kaart te brengen en hieraan maatregelen te koppelen. Het V&G-plan heeft echter meer functies, bijvoorbeeld het vastleggen van planning en samenwerking/overleg met de uitvoerende partijen tijdens de […]