1.60 Veiligheidscultuur en veiligheidsladder in de bouw

Zorgen voor een veilige organisatie en werkomgeving is een belangrijke en wettelijk vastgelegde verant­woor­delijkheid van werkgevers. Het wordt genoemd in de Arbowet onder artikel 3 en 12 en daarnaast is het hebben van een cultuur- en gedragsprogramma binnen de VCA-petrochemie en de veiligheids­prestatie­ladder verplicht. Aandacht besteden aan veiligheid levert daarnaast zowel werkgevers als werknemers voordeel […]