1.12 Veiligheidsinstructie, toolboxmeeting en training

Om veilig te werken is het cruciaal dat medewerkers goed voorgelicht en getraind worden door de werkgever. Een medewerker moet namelijk machines en gereedschappen op een juiste manier gebruiken, bekend zijn met de risico’s van werkmethoden en maatregelen kunnen nemen om deze risico’s weg te nemen of te reduceren. Uit onderzoek blijkt dat de kans […]