9.03 Veiligheidskleding

Bij werkzaamheden in de bouwnijverheid is een goede zichtbaarheid van de betreffende werknemer van groot belang. Dit geldt niet alleen bij wegwerkzaamheden, maar ook bij het regelen van het verkeer en het werken aan of in de nabijheid van spoorlijnen. Het aangereden worden door (werk-)verkeer is één van de grootste gevaren bij deze groep werknemers. […]