1.17 Verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en handhaving

Het voeren van een goed arbobeleid vergt een inspanning van de werkgever. Hij dient onder andere de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden goed te regelen. Alle medewerkers krijgen daarbij een rol toegewezen. Immers, arbo¬≠beleid moet een breed draagvlak hebben. Het begrip verant¬≠woordelijkheid roept nog wel eens vragen op. Als een leidinggevende in een bedrijf verantwoordelijk is […]