1.37 V&G-dossier

Veiligheids- en gezondheidsrisico’s spelen niet alleen tijdens de realisatie van een bouwwerk, maar ook na oplevering, in de beheerfase. Of het nu om een gebouw, een brug of rioleringssysteem gaat, het beheren ervan kent veiligheids- en gezondheidsrisico’s. Behalve valgevaar zijn de belangrijkste gevaren: vallen door een opening, knellen, blootstelling aan gevaarlijke stoffen of dampen, elektrocutie […]