1.37 V&G-dossier

Veiligheids- en gezondheidsrisico’s spelen niet alleen tijdens de realisatie van een bouwwerk, maar ook na oplevering, in de gebruiks- of sloopfase. Of het nu om een gebouw, een brug of rioleringssysteem gaat, het beheren ervan kent veiligheids- en gezondheidsrisico’s. Behalve valgevaar zijn de belangrijkste gevaren: knellen, blootstelling aan gevaarlijke stoffen of dampen, elektrocutie en (in […]