6.28 Werken aan, in en rondom bouwkuipen

Onder een bouwkuip verstaat men een (later te) ontgraven diepte in de bodem, waarvan de wanden zijn gevormd door al of niet tijdelijke grondkeringen en waarvan eventueel de bodem wordt afgesloten met een laag onderwaterbeton of een aanwezige kleilaag. Grondkeringen kunnen bestaan uit hout, staal of (prefab-) beton of combinaties daaruit. De grootste veiligheidsrisico’s bij […]