6.01 Werken in besloten ruimten

Ruimten zoals tanks, ketels, riolen, kruipruimten, kabel-/leidingschachten en kelders zijn over het algemeen niet gemakkelijk toegankelijk. Toch moeten ze vaak worden betreden, onder andere voor inspectie, schoonmaken, onder­houd en reparatie. In deze Abomafoon beperken wij ons tot de normen en regels die betrekking hebben op in de bouw gang­bare situaties, met andere woorden: het werken […]