6.29 Werken in de buurt van antennes voor mobiele communicatie

Tijdens onderhouds- en inspectiewerkzaamheden op daken van hoge gebouwen wordt men regelmatig geconfron­teerd met antennes voor mobiele communicatie die elektromagnetische golven uit­zenden. Systemen die gebruikt worden voor deze vorm van communicatie zijn GSM, UMTS, LTE (4G) en de nieuwe 5G-NR-antennes. Deze Aboma­foon behandelt het herkennen van deze antennes en de nood­zakelijke veilig­heids­afstand die bij dit […]