6.06 Werken in de nabijheid van railinfra

Werkzaamheden op en rond het spoor brengen specifieke risico’s met zich mee. De grootste risico’s zijn het aan­gereden worden door (werk)trein- of tramverkeer en het in aanraking komen met de bovenleiding of ondergrondse kabels en leidingen. Ook bestaan er gevaren als vallen van hoogte, vallende voorwerpen, beknellings­gevaar en struikelgevaar. Deze Abomafoon gaat nader in op […]