Hoofdstuk 3: Horizontaal en verticaal transport

Nummer Onderwerp Datum
3.01 Materieelkeuringen 16-08-2019
3.02 Voorkomen van aanrijdgevaar 21-05-2021
3.03 Verreiker als multifunctioneel werktuig 18-12-2023
3.04 Werken met vorkheftrucks 08-07-2020
3.05 Werken met hijskranen en dergelijke bij bovengrondse hoogspanningsleidingen 04-12-2020
3.07 Hijsen bij wind 07-12-2020
3.08 Wanneer mogen mobiele kranen rijden met last? 08-12-2020
3.09 Hijswerk met grondverzetmachines 09-11-2020
3.10 Kantelgevaar bij hijskranen 27-11-2023
3.12 Autolaadkranen 03-08-2020
3.13 Keuringen en documenten van hijskranen in Europa 22-11-2019
3.14 Keuringen en documenten van hijskranen in Nederland 05-07-2019
3.15 TCVT-RA (registratie machinisten hijskranen en funderingsmachines) 30-11-2020
3.16 Veiligheidssignalering op hijskranen en grondverzetmachines 18-01-2019
3.17 Werkbakken en werkplatforms ingezet voor arbeid op hoogte 17-01-2022
3.18 Begeleiden van lasten 22-11-2022
3.19 Keuring van hulpmiddelen op binnenvaartschepen 04-10-2019
3.20 Reparaties aan hijskranen (TCVT WSCS-VT) 01-12-2020
3.21 Liften 25-10-2019
3.22 Bouwliften voor goederenvervoer 29-07-2022
3.23 Personen-/goederenbouwliften 24-05-2022
3.24 Hijsen in de bebouwde omgeving 04-01-2024
3.25 Hijsen van een last met meerdere kranen en het hijsplan 27-11-2023
3.26 Meerdere kranen op een bouwwerk 27-11-2023
3.27 Staalkabelverbindingen 30-09-2021
3.28 Hijsvoorzieningen in houten prefab elementen 30-03-2020
3.29 Bestelbus 20-12-2023
3.30 Funderingsmachines 20-12-2023
3.31 Vervoer en tijdelijke opslag van gas- en dieselolie 24-10-2023
3.32 Verlichting en belading van aanhangwagens 24-01-2020