8.14 Asbest – calamiteit en besmetting

Ondanks alle maatregelen en het verbod op de toepassing van asbesthoudend materiaal bestaat het risico dat medewerkers of derden onverwachts met asbest in aanraking komen. Een dergelijk asbestincident kan gebeuren door brand, stormschade of tijdens renovatie of sloop (bijvoorbeeld na een onvolledige inventarisatie of door onbekendheid met de aanwezigheid van asbest). Denk hierbij bijvoorbeeld aan […]